Všechny pořízené fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Kdy se dostavit na focení a jak dlouho trvá?  A co když nepřijdu?

Ateliér bohužel má jen omezený prostor, kde může klient vyčkat skončení doby předchozího fotografování. Některé fotografování vyžaduje přípravu a já klienty nerada nechávám čekat, prosím tedy všechny klienty o dochvilnost v obou významech slova, tedy o příchod max o pár minut dříve. Dodržení harmonogramu bude komfortní i pro Vás, nebudete rušeni v půlce focení dalším příchozím, kterému je potřeba osobně otevřít dveře. Z výše uvedeného důvodu ani Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

Fotografování je vždy stanoveno dle objednaného a předem domluveného rozsahu dle aktuálně platného ceníku. V průběhu fotografování lze tento rozsah měnit pouze se souhlasem obou stran a pokud je to v jejich časových možnostech. V čase stráveném v atelieru je potřeba počítat i s přípravou, přesuny a určitou dobou na domluvu s klientem. Čas strávený v atelieru není shodný s časem stráveným fotografováním.

Prosím, dodržujte časový harmonogram focení, v případě zpoždění se obíráte o svůj čas, který Vám nemohu nahradit.

V případě, že se na focení nemůžete dostavit, prosím dejte mi vědět s maximálním možným předstihem a domluvíme se na jiný termín. V případě neočekávatelných situací (nemoc apod.) je možné focení přesunout na jiný termín.

Opozdíte-li se o více než 15 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněná fotografování zrušit (pokud byl na fotografování požadován rezervační poplatek – propadá bez náhrady) nebo Vám účtovat za každou započatou hodinu čekání 500,- Kč. Bylo-li k focení sjednáno i služeb vizážisty a čekáme-li vás společně, jsem oprávněná požadovat dvojnásobek této částky, ta je splatná do 14 dnů od uvedeného termínu fotografování.

Jak fotografování probíhá?

Při každém focení hraje hlavní roli atmosféra, je v zájmu klienta, aby malé děti byly v maximální možné pohodě, odpočaté a dobře naladěné. Pro příjemnou atmosféru u samotného fotografování dělám maximum, snažím se vyhovět všem dětským, ale i dospěláckým prosbám a přáním a vážím si Vaší pomoci, bez níž se žádný tvůrčí proces neobejde. Nemohu ale bohužel ručit za spolupráci všech členů rodiny a nepodaří-li se v deklarovaném časovém rozpětí nafotit dostatečný počet kvalitních fotek, nemůže to být přičítáno na vrub fotografa a zaslání více fotografií k náhledům nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky a náročnosti focení. Stejně tak to není důvod ke snížení mého finančního odhodnocení dané zakázky.

V průběhu focení je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez mého souhlasu.

Kdy se fotografování platí?

Částka za uvedený balíček je splatná ihned po focení, nedomluvíme-li se před focením jinak. Prosím, připravte si přesnou hotovost, bude-li to možné.

Postprodukci fotografií, které si případně vyberete nad rámec vámi zaplaceného balíčku, zaplatíte na účet dle vystavené faktury před předáním vyhotovené zakázky či hotově v okamžiku předání.

U svatebního focení vyžaduji předem složení rezervačního poplatku na termín. Tento poplatek je nevratný a bude odečten z koncové ceny služeb.

Fotky, které dostanu, vybíráte sama nebo si mohu vybrat já?

Do 14 kalendářních dnů od focení vám pošlu emailem náhledy určené pouze pro výběr. U svatebního focení je tento termín stanoven na 4 kalendářní týdny od svatby.

Z tohoto náhledového alba vyberete adekvátní počet fotek k úpravě zcela dle svého uvážení, postprodukce fotografií vybraných nad rámec dohodnutého rozsahu podléhá mému aktuálnímu ceníku.

Data v raw formátu (tedy plném formátu ze záznamu foťáku) uchovávám 2 měsíce od zaslání náhledů a nejpozději do té doby je nutné provést výběr fotografií určených k úpravě. Po této době z kapacitních důvodů mažu všechna surová data.

Pokud jste do té doby neučinili výběr a nedomluvili si možnost prodloužení doby úschovy, není možné si nárokovat vrácení částky. Toto se netýká situace, kdy dojde k prodlevě z mojí strany ze zdravotních důvodů viz předchozí bod.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním vodotisku). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.

Fotografie, které jsou vám zaslány jako náhledy k výběru pro úpravu vybírám výhradně já a jejich počet není konkrétně určen, vždy však zaručuje dostatečný a kvalitní výběr v rámci vámi zvoleného balíčku.

U svatebních fotografií konečný výběr odevzdávaných fotografií klientovi je zcela na mém výlučném uvážení, vždy je ovšem dodržen a zaručen garantovaný počet v rámci zvoleného balíčku. Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a mého fotografického stylu.

Kdy se mohu na své hotové fotky těšit a jak se ke mně dostanou?

Doba dodání je zhruba 2-6 týdnů od vámi zaslaných výběrů k úpravám (tedy ne od doby focení) a může se lišit. Doba dodání fotek u svatebního fotografování se může pohybovat v rozmezí 4 týdny až 2 měsíce od svatby. V případě závažné zdravotní indispozice si vyhrazuji tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit.

Vytištěné produkty (fotografie, leporela aj.) si vyzvedne klient na předem domluvené adrese, dle dohody, v případě, že chce produkty zaslat na adresu v rámci ČR, vyhrazuji si právo účtovat si poštovné dle aktuálního ceníku.

Jaký formát mé fotky mají?

Fotografie obdržíte v poměru stran 2:3 (tedy 10×15, 13×19,5, 15×22, 20×30 atd.) ve formátu jpg. a to v plném rozlišení. Fotografie ve formátu raw neposkytuji.

Jakými úpravami (retuší) mé fotky projdou?

Všechny fotografie odevzdávané a nahrané do galerie procházejí nutnou postprodukcí.

Fotografie obsahují základní úpravy ořez, kontrast, jas, barevné doladění a odstranění lehkých kosmetických vad jako je např. akné, škrábanec. Nikoliv však úpravy vrásek, proporcí, neposedných vlasů, trčících ramínek, faldíků atd.

V případě nadstandardních přání (úprava zubů, odstranění tetování/samolepek, úpravy trčících ramínek či neposlušných vlasů a dalších náročné retuše) si účtuji 200,- Kč navíc za každou fotografii. Toto vždy s vámi konzultuji, aby bylo zřejmé, zda již jde o nadstandardní retuš či nikoli.

Vyhrazuji si právo odmítnout retuš, která je za hranicí a mimo oblast mé tvorby.

Jak dlouho budou moje fotografie archivovány?

Neupravené fotografie – ty které vám posílám v náhledech k výběru (raw formát) uchovávám po dobu 2 měsíců od zaslání náhledů. Pokud čekáte na výběr od dalších rodinných příslušníků, lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o měsíc po výslovné domluvě.

Odevzdané fotografie archivuji všechny po dobu 2 let.

Mohu zakoupit dárkový poukaz?

Dárkový poukaz je možné zakoupit, po předchozí dohodě přes email či telefonicky.

V případě, že není poukaz uplatněn do doby jeho exspirace, hodnota bez náhrady propadá

Můžete si jej vyzvednout buď osobně (po předchozí telefonické dohodě) nebo nechat zaslat poštou jako doporučenou zásilku po uhrazení ceny dle vystavené faktury. V případě zaslání si účtuji náklady spojené s jejím odesláním ve výši 80,- Kč.

Co vše může být předmětem reklamace?

Fotografie vyvolávám u ověřených dodavatelů, které barevně odpovídají nastavení mého kalibrovaného monitoru PC.

Reklamace tištěných fotografií je tedy možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. Žádoucí je ale maximální otevřenost a spolupráce při samotném focení, uvítám váš pohled a budu pracovat s maximálním respektem k vašemu vkusu a naturelu.

Reklamace foto make-upu je možná pouze před začátkem focení nebo v jeho průběhu, po skončení fotografování však již nikoliv.

Vlastní vzhled klienta a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií ani digitálních dat.

Klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí. Estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti může různit a její hodnocení je ryze subjektivní.

Dostanu ke svým vybraným fotografiím i neupravené fotky?

Fotografie odevzdávám pouze upravené a v jpg formátu v maximálním rozlišení přes sdílené disky Google. Přestože moje předchozí praxe byla jiná, po mnohaleté zkušenosti jsem zjistila, že tato skutečnost je nejen v zájmu fotografa, ale i klienta v duchu myšlenky, že „méně je více“.

Raw soubory a ani ostatní neupravené fotografie, které si nevyberete a ani jiné formáty svým klientům neposkytuji.